Εγκατάσταση χαλύβδινου δικτύου Μέσης πίεσης στην περιοχή του Βόλου

Εγκατάσταση χαλύβδινου δικτύου Μέσης πίεσης στην περιοχή του  Βόλου Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΒΟΛΟΣ
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑ
Προϋπολογισμός:aaaai3.510.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1995 - 1996

Κατασκευή 16 χλμ αγωγού φυσικού αερίου διαμέτρου 4''-14'' κατά ΑPI 5L grade B