Επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου Χαμηλής και Μέσης πίεσης στη Βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης

Επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου Χαμηλής και Μέσης πίεσης στη Βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός:aaaai280.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2004 - 2005

Επέκταση 5.300μ. του δικτύου διανομής φυσικού αερίου Χαμηλής και Μέσης πίεσης στη Βιομηχανική περιοχή Ορεόκαστρο της Θεσσαλονίκης