Χαλύβδινο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου μέσης πίεσης (19 bar) στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης

Χαλύβδινο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου μέσης πίεσης (19 bar) στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑ
Προϋπολογισμός:aaaai7.337.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1994 - 1997

Κατασκευή 30 χλμ. χαλύβδινου αγωγού φυσικού αερίου διαμέτρου 4΄΄-10΄΄  στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης