Κλάδος υψηλής πίεσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Κλάδος υψηλής πίεσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS
Προϋπολογισμός:aaaai3.200.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1996 - 1997

Κατασκευή 49,5 χλμ 24'' αγωγού φυσικού αερίου πίεσης 70 bar, συμπεριλαμβανομένων εργασιών πολιτικού μηχανικού, διαχείρισης έργου, κατασκευής ξεστροπαγίδας, βαννοστασίων και εγκατάστασης οργάνων μέτρησης και παρακολούθησης του δικτύου.