Κλάδος υψηλής πίεσης Θεσσαλονίκη - Καβάλα

Κλάδος υψηλής πίεσης Θεσσαλονίκη - Καβάλα Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS
Προϋπολογισμός:aaaai6.190.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1996 - 1997

Κατασκευή 118 χλμ 24'' αγωγού φυσικού αερίου πίεσης 70 bar, συμπεριλαμβανομένων εργασιών πολιτικού μηχανικού, διαχείρισης έργου, κατασκευής ξεστροπαγίδας, βαννοστασίων και εγκατάστασης οργάνων μέτρησης και παρακολούθησης του δικτύου.