Κατασκευή θαλασσίου μετώπου Φαληρικού όρμου (Ανάπλαση Φαληρικού όρμου – Αθλητικές εγκαταστάσεις Beach volley (Α' φάση)

Κατασκευή θαλασσίου μετώπου Φαληρικού όρμου (Ανάπλαση Φαληρικού όρμου – Αθλητικές εγκαταστάσεις Beach volley (Α' φάση)

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝομός Αττικής (Δήμοι Φαλήρου – .............................................Μοσχάτου)
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ/Ο.Ε. 2004
Προϋπολογισμός:aaaai37.642.403,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..2002 - 2003
a
a

a
Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου που περιλαμβάνει:

  • Kατασκευή θαλασσίου μετώπου μήκους 1.400 μ από αλληλοτεμνόμενους πασσάλους Φ80 οπλισμένους και μη εναλλάξ.
  • Διαμόρφωση χώρου (χωματουργικά) σε όλη την περιοχή από το ΣΕΦ έως τον Φλοίσβο των Ολυμπιακών Αθλητικών Υποδομών για το Beach Volley και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων.
  • Κατασκευή ναυταθλητικής μαρίνας δυναμικότητας 400 περίπου σκαφών για την εξυπηρέτηση των ομίλων στην περιοχή του Δέλτα. 
  • Κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της μαρίνας 
  • Κατασκευή καναλιού πλάτους 56,50μ και βάθους -4,00μ περίπου μέσω του οποίου εκβάλουν στη θάλασσα (Φαληρικό όρμο) ο Ιλισός και τα αντιπλημμυρικά κανάλια Μοσχάτου και Καλλιθέας.
  • Κατασκευή έργου προστασίας εκβολής του πιό πάνω καναλιού από τα κύματα. 
  • Κατασκευή του αντιπλημμυρικού καναλιού Μοσχάτου παράλληλα με τον Κηφισό και των συναφών έργων εκβολής του στη θάλασσα
  • Κατασκευή του αντιπλημμυρικού καναλιού Καλλιθέας στο Δέλτα.