Πλήρης κατασκευή 6 πολυκατοικιών στο Δήμο ΚΩ

Πλήρης κατασκευή 6 πολυκατοικιών στο Δήμο ΚΩ Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiΝομός Δωδεκανήσου – Δήμος Κω
Κύριος του Έργου:aaaiiΥπουργείο Υγείας & Πρόνοιας
Προϋπολογισμός:aaaai1.170.000,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..2000 - 2004

Κατασκευή συγκροτήματος τριώροφων πολυκατοικιών, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή κοινόχρηστων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου.