Κατασκευή εγκαταστάσεων OLYMPIC FUEL COMPANY S.A. στο αεροδρόμιο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Κατασκευή εγκαταστάσεων OLYMPIC FUEL COMPANY S.A. στο αεροδρόμιο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Τόπος Εκτέλεσης:...........Νομός Αττικής – "Αεροδρόμιο .............................................Ελευθέριος Βενιζέλος"
Κύριος του Έργου:..........OLYMPIC FUEL COMPANY S.A.
Προϋπολογισμός:............19.483.492,30 €
Περίοδος Κατασκευής:....1999 - 2001

Κατασκευή του συγκροτήματος αποθήκευσης και τροφοδοσίας καυσίμων, για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος". Στο τεχνικό αντικείμενο περιλαμβανόταν και η κατασκευή κτιρίου γραφείων της εταιρείας, επιφανείας 1.000 τ.μ., κτιρίου αποθήκευσης εξοπλισμού, επιφανείας 500 τ.μ., καθώς και άλλων μικρότερων οικοδομικών έργων, με το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων (ασθενή & ισχυρά ρεύματα, αερισμός-κλιματισμός, υδραυλικά δίκτυα, συστήματα ασφαλείας κλπ). Η δαπάνη κατασκευής των οικοδομικών έργων ανήλθε σε περίπου 2.800.000,00 €.