Κατασκευή συγκροτήματος αποθηκών πυρομαχικών στο ΚΙΛΚΙΣ

Κατασκευή συγκροτήματος αποθηκών πυρομαχικών στο ΚΙΛΚΙΣ

Τόπος Εκτέλεσης:..........Νομός Κιλκίς
Κύριος του Έργου:.........ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ
Προϋπολογισμός:............3.380.000,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..1990 - 1993

Κατασκευή 19 ημιυπόγειων αποθηκών, αντιαρματικής και αντιεκρηκτικής προστασίας, για την αποθήκευση πυρομαχικών.