Κτίριο γραφείων και καταστημάτων στο Μαρούσι

Κτίριο γραφείων και καταστημάτων στο Μαρούσι

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΑμαρούσιο Αττικής
Κύριος του Έργου:aaaiiiPROSOLUTIONS Α.Τ.Ε.Ε.
Προϋπολογισμός:aaaai1.473.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2007 - 2009

Κατασκευή φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Εξωτερικά και εσωτερικά χωρίσματα από οπτοπλινθοδομές.
Επιχρίσματα εξωτερικών επιφανειών με κονιάματα και εσωτερικών επιφανειών με γυψοσοβά.
Χωρίσματα στο εσωτερικό του κτιρίου από ξηρά δόμηση.
Θερμομόνωση με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη.
Υγρομόνωση δώματος με ασφαλτόπανα και οροφής υπογείου από αντιριζικά ασφαλτόπανα. Στεγανοποίηση υπόγειων χώρων με την χρήση διπλών μεβρανών.
Επιστρώσεις δαπέδων χώρων καταστημάτων και κλιμακοστασίων με πλάκες μαρμάρου.
Επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων τόσο με πλάκες μαρμάρου όσο και με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο KOURASANIT. Επένδυση τμήματος των προσόψεων με πλάκες μαρμάρου και τμήματος με τιτανιούχο ψευδάργυργο.
Κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων στους υπόγειους χώρους.
Θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, ο εξωτερικός υαλοπίνακας των οποίων είναι solar-e.
Κατασκευή προσόψεων από υαλοπίνακες στα ισόγεια καταστήματα, στεγάστρων από υαλοπίνακες καθώς και σταθερά αντι-ηλιακά στοιχεία στις προσόψεις του κτιρίου.
Κατασκευή υπερυψωμένων δαπέδων στους κύριους χώρους των γραφείων.
Ψευδοροφές από γυψοσανίδα και ορυκτή ίνα.
Κατασκευή ερμαρίων. Διαμόφωση και εξοπλισμό χώρων υγιεινής.