Ανέγερση νέου τριώροφου κτιρίου καταστήματος τροφίμων στο Αίγιο

Ανέγερση νέου τριώροφου κτιρίου καταστήματος τροφίμων στο Αίγιο

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΑίγιο
Κύριος του Έργου:aaaiiiΑΒ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:aaaai3.400.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2005 - 2007

Θεμελίωση κτιρίου σε φρεατοπασσάλους και κατασκευή φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική κατασκευή.
Εξωτερικά χωρίσματα από τσιμεντοσανίδα και ξηρή δόμηση.
Εσωτερικά χωρίσματα από ξηρά δόμηση.
Θερμομόνωση με πλάκες από πετροβάμβακα.
Υγρομόνωση δώματος με ασφαλτόπανα.
Επιστρώσεις δαπέδων χώρων καταστημάτων από κεραμικά πλακίδια και κλιμακοστασίων με πλάκες μαρμάρου.
Επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων βιομηχανικό δάπεδο και βοτσαλόπλακες.
Επένδυση τμήματος των προσόψεων με πλάκες etalbond.
Κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων στους υπόγειους χώρους.
Θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.
Κατασκευή προσόψεων από υαλοπίνακες και στεγάστρων από υαλοπίνακες.
Ψευδοροφές από γυψοσανίδα και ορυκτή ίνα.
Κατασκευή ερμαρίων.
Διαμόφωση και εξοπλισμό χώρων υγιεινής