Μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και παράδοση προς χρήση σταθμού πλήρωσης οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο στην ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και παράδοση προς χρήση σταθμού πλήρωσης οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο στην ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝομός Αττικής
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:aaaai4.000.000,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..2004 - 2005

Μελέτη και κατασκευή (με το κλειδί στο χέρι) ενός σταθμού ανεφοδιασμού αστικών λεωφορείων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, δυναμικότητας 264 λεωφορείων. Στο τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η κατασκευή κτιρίων διοίκησης και ελέγχου, κτιρίων αποθηκών και πολλών μεταλλικών υπόστεγων.