Μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και παράδοση προς χρήση σταθμού πλήρωσης οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο στην περιοχή ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ στην ΑΤΤΙΚΗ

Μελέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση και παράδοση προς χρήση σταθμού πλήρωσης οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο στην περιοχή ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ στην ΑΤΤΙΚΗ

Τόπος Εκτέλεσης:..........Νομός Αττικής
Κύριος του Έργου:.........ΔΕΠΑ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:............4.669.465,66 €
Περίοδος Κατασκευής:..2000 - 2001

Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός σταθμού ανεφοδιασμού αστικών λεωφορείων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, δυναμικότητας 300 λεωφορείων. Στο τεχνικό αντικείμενο περιλαμβανόταν και η κατασκευή ενός κτιρίου Διοίκησης επιφανείας 250 τ.μ. περίπου και δύο μεταλλικών υπόστεγων. Η δαπάνη κατασκευής των οικοδομικών έργων ανήλθε σε περίπου 880.000,00 €.