Οκολογικό πάρκο Σχιστού - Τελική αποκατάσταση χώρου διάθεσης απορριμάτων Σχιστού

Οκολογικό πάρκο Σχιστού - Τελική αποκατάσταση χώρου διάθεσης  απορριμάτων  Σχιστού

Τόπος Εκτέλεσης:..........Νομός Αττικής – Δήμος Περάματος
Κύριος του Έργου:.........ΕΣΔΚΝΑ
Προϋπολογισμός:...........11.895.073,58 €
Περίοδος Κατασκευής:..1996 - 2000

Αποκατάσταση της παλιάς “χωματερής” στην περιοχή του Σχιστού, συνολικής έκτασης 500 στρεμμάτων περίπου και δημιουργία του “Οικολογικού Πάρκου Σχιστού”. Το έργο περιελάμβανε την αποκατάσταση του ανάγλυφου της πρώην χωματερής και την ανάκτηση των μορφολογικών και φυτολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, την φύτευση 30.000 δέντρων και θάμνων, την συλλογή και επεξεργασία του παραγόμενου βιοαερίου, την δημιουργία μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας με καύση του βιοαερίου, την συλλογή και επεξεργασία με φυτοκαθαρισμό των στραγγισμάτων και την κατασκευή ενός κτιρίου Διοίκησης, ενός φυλακίου και δύο μεγάλων αναψυκτηρίων, 13 εξοπλισμένων χώρων αναψυχής, 5 λιμνών, δρόμων, πεζόδρομων και μονοπατιών περιπάτου και χώρων στάθμευσης.