Επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου ΒΙΛΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

Επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση  διατηρητέου κτιρίου ΒΙΛΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

Τόπος Εκτέλεσης:        Νομός Αττικής – Δήμος Αθηναίων
Κύριος του Έργου:        ΥΠΕΧΩΔΕ
Προϋπολογισμός:        4.522.693,91 €
Περίοδος Κατασκευής:   1999 - 2003

Επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου "Βίλα Συγγρού" στο Δέλτα Φαλήρου, συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. περίπου και διαρρύθμισή του για την εγκατάσταση του Ιστορικού Αρχείου της Πολεμικής Αεροπορίας.