Επισκευή, συντήρηση διατηρητέου κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Επισκευή, συντήρηση διατηρητέου κτιρίου και  διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ Τόπος Εκτέλεσης:αααα.Νομός Αττικής – Δήμος Αθηναίων
Κύριος του Έργου:αααιιΥΠΕΧΩΔΕ
Προϋπολογισμός:ααααα4.522.693,91 €
Περίοδος Κατασκευής:α1999 - 2003

Επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση του Διατηρητέου κτιρίου του Προεδρικού Μεγάρου, έργου του μεγάλου αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ. Το έργο περιλάμβανε την επισκευή και συντήρηση του συνόλου των εσωτερικών χώρων και των εξωτερικών όψεων του Μεγάρου, την αποκατάσταση των ζημιών που είχαν προκληθεί από τον σεισμό του 1999, την αποκατάσταση των μορφολογικών και διακοσμητικών στοιχείων του κτιρίου, που είχαν φθαρεί από την πολυκαιρία ή προηγούμενες παρεμβάσεις και την ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου και των κήπων, συνολικής έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου.