Κατασκευή κτιρίου γραφείων στον Αλιμο Αττικής

Κατασκευή κτιρίου  γραφείων στον Αλιμο Αττικής

Τόπος Εκτέλεσης:...........Νομός Αττικής – Δήμος Αλίμου
Κύριος του Έργου:..........ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.
Προϋπολογισμός:............1.320.000,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..2002 - 2003

Κατασκευή κτιρίου γραφείων, συνολικής επιφάνειας 1.500 τ.μ. περίπου, για την στέγαση της έδρας της Εταιρείας. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, ασθενή και ισχυρά ρεύματα, κλιματισμός, πυρανίχνευση, σύστημα ασφαλείας, δίκτυο Data), η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.