Ολοκλήρωση κατασκευής Οικοδομικών –Η/Μ εργασιών του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ολοκλήρωση κατασκευής Οικοδομικών –Η/Μ εργασιών του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΚέρκυρα, (Θέση Κοντόκαλι Γουβιών)
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:aaaai17.003.386 €
Περίοδος Κατασκευής:..2007 - 2009