Διαμόρφωση γραφειακών χώρων της Βουλής στο κτίριο επι της οδού Αμαλίας 22 - 24

Διαμόρφωση γραφειακών χώρων της Βουλής στο κτίριο επι της οδού Αμαλίας 22 - 24

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΑθήνα
Κύριος του Έργου:aaaiiiΒουλή των Ελλήνων
Προϋπολογισμός:aaaai10.242.400,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..2005 - 2007

Πολυώροφο κτίριο γραφείων της Βουλής των Ελλήνων συνολικής επιφάνειας 3.750,00 m2, υψηλών απαιτήσεων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα περίτεχνα μορφολογικά στοιχεία της ορθομαρμάρωσης των όψεων του κτιρίου.
Διαθέτει πλήρεις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων, ηλεκτροδότησης, τηλεφώνων και Data, κλειστού κυκλώματος TV και συστήματος ασφαλείας, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, κλιματισμού (θέρμανση-ψύξη) και ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εγκαταστάσεων (BMS).