Κατασκευή νέου radar ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ-798Ν)

Κατασκευή νέου radar ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ-798Ν)

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΜύκονος
Κύριος του Έργου:aaaiiiΓΕΑ
Προϋπολογισμός:aaaai1.980.924,43 €
Περίοδος Κατασκευής:..1995 - 1998

Ανακατασκευή 6 κτιρίων και κατασκευή 3 νέων(ειδικά ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα, κλιματισμός, UPS, συστήματα παραγωγής ενέργειας).