Έργα

Οδοποιία - Γεφυροποιία - Σήραγγες

Μια από τις κύριες δραστηριότητες της ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. είναι η κατασκευή χερσαίων συγκοινωνιακών έργων. Η Εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή σύγχρονων χερσαίων συγκοινωνιακών έργων, όπως:


 • Αυτοκινητόδρομοι
 • Εθνική Οδοποιία
 • Αστική Οδοποιία
 • Γεφυροποιία
 • Οδικές σήραγγες
 • Ανισόπεδοι κόμβοι
Η Εταιρεία έχει αναγνωρισθεί για την ικανότητά της στην κατασκευή πολύπλοκων και δύσκολων έργων, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κατασκευής, όπως:

 • προεντεταμένοι φορείς
 • πολυεπίπεδοι κόμβοι
 • κόμβοι πολλαπλών κλάδων με δόμηση σε καμπύλη
 • οδικές σήραγγες με διάνοιξη δια χρήσεως ομπρέλας προστασίας από προωθούμενους μικροπασσάλους (forepolling) ή με μέθοδο ΝΑΤΜ
 • ειδικές θεμελιώσεις βάθρων μεγάλων συγκοινωνιακών τεχνικών έργων επί συστοιχιών πασσάλων
 • φρεατοπάσσαλοι αιχμής ή τριβής με οπλισμένο σκυρόδεμα
 • χαλικοπάσσαλοι εξυγίανσης εδάφους θεμελιώσεως
 • πασσαλότοιχοι με προεντεταμένα αγκύρια κ.λ.π.
Σε όλα τα συγκοινωνιακά έργα περιλαμβάνεται και η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (φωτισμός αυτοκινητοδρόμων, φωτεινή σηματοδότηση), σήμανσης & ασφάλισης (οριζόντια και κάθετη σήμανση, διαγράμμιση, πληροφοριακές πινακίδες, κ.λ.π) και περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης (νησίδες πρασίνου, φύτευση πρανών, δίκτυα άρδευσης, αποκατάσταση λατομείων ή δανειοθαλάμων κ.λ.π.).

Για την εκτέλεση των έργων η Εταιρεία διαθέτει σύγχρονο ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο και συνεχώς ανανεώνει, καθώς και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, ικανό να ανταποκριθεί στην μελέτη και κατασκευή μεγάλων χερσαίων συγκοινωνιακών έργων, μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης τεχνολογικής πραγματικότητας, εφαρμόζοντας δημιουργικές λύσεις, νέες μεθόδους, προηγμένη τεχνολογία και σύγχρονες μεθόδους management.

Για την εκτέλεση των εξειδικευμένων έργων θεμελιώσεων, διαθέτει θυγατρική Εταιρεία, την “ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.”, που εκτελεί τα αντίστοιχα έργα ειδικής τεχνογνωσίας με επίσης σύγχρονο ιδιόκτητο εξοπλισμό.