Έργα

Η ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει, αυτοτελώς ή κοινοπρακτικά, έργα για όλους τους τομείς της κατασκευαστικής δραστηριότητας: Η Εταιρεία σήμερα εκτελεί μεγάλα Ολυμπιακά 'Εργα, σημαντικότερα από τα οποία είναι:

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ BEACH VOLLEY (Α' ΦΑΣΗ)
  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
  • ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. (0+000) ΕΩΣ Χ.Θ. (6+914)
  • Εγκαταστάσεις στάθμευσης στο Σχοινιά