Έργα

Λιμενικά - Υποθαλλάσιες Εγκαταστάσεις

Ένας από τους κύριους τομείς δραστηριότητας της ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε., με συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών της, είναι η μελέτη και κατασκευή λιμενικών έργων και υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων.

Η Εταιρία έχει την απαραίτητη οργάνωση για τη μελέτη και κατασκευή μεγάλων θαλάσσιων έργων αλλά και την ικανότητα χρηματοδότησης και διαχείρησης εγκαταστάσεων όπως μαρίνες, ιδιωτικά λιμάνια, αγκυροβόλια και γενικά κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με την αξιοποίηση του μοναδικού πλούτου της Ελλάδας που είναι τα 3.000 νησιά και τα 17.000 χλμ ακτογραμμές.

Η Εταιρία επειδή πιστεύει ότι η Ελλάδα θα αντεπεξέλθει στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στις υποδομές σε λιμάνια και μαρίνες, είναι έτοιμη να αναλάβει την εκτέλεση των έργων που θα επιλύσουν τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως στα εμπορικά τμήματα των λιμένων (καθυστερήσεις ιδιαίτερα στις περιόδους αιχμής, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, αυξημένοι κίνδυνοι) και θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας των λιμανιών, έργων εθνικής σημασίας καθώς και στην ευρύτερη περιφερειακή ανάπτυξη.

Σήμερα η ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. συνεχίζει να επενδύει σε αγορά κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού όπως πλωτοί γερανοί, φορτηγίδες, ρυμουλκά, κλπ. αλλά κυρίως σε προσωπικό με ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να καλύψει το ήδη υφιστάμενο κενό στις λίγες ειδικευμένες εταιρίες του χώρου.