• Δίκτυα και Δεξαμενές Καυσίμων »

 • Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου »

 • Έργα Οδοποιίας »

  Μια από τις κύριες δραστηριότητες της ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. είναι η κατασκευή χερσαίων συγκοινωνιακών έργων. Η Εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή σύγχρονων χερσαίων συγκοινωνιακών έργων.

  Η Εταιρεία έχει αναγνωρισθεί για την ικανότητά της στην κατασκευή πολύπλοκων και δύσκολων έργων, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κατασκευής.

  Σε όλα τα συγκοινωνιακά έργα περιλαμβάνεται και η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (φωτισμός αυτοκινητοδρόμων, φωτεινή σηματοδότηση), σήμανσης & ασφάλισης (οριζόντια και κάθετη σήμανση, διαγράμμιση, πληροφοριακές πινακίδες, κ.λ.π) και περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης (νησίδες πρασίνου, φύτευση πρανών, δίκτυα άρδευσης, αποκατάσταση λατομείων ή δανειοθαλάμων κ.λ.π.).

  Για την εκτέλεση των έργων η Εταιρεία διαθέτει σύγχρονο ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο και συνεχώς ανανεώνει, καθώς και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, ικανό να ανταποκριθεί στην μελέτη και κατασκευή μεγάλων χερσαίων συγκοινωνιακών έργων, μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης τεχνολογικής πραγματικότητας, εφαρμόζοντας δημιουργικές λύσεις, νέες μεθόδους, προηγμένη τεχνολογία και σύγχρονες μεθόδους management.

  Για την εκτέλεση των εξειδικευμένων έργων θεμελιώσεων, διαθέτει θυγατρική Εταιρεία, την “ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.”, που εκτελεί τα αντίστοιχα έργα ειδικής τεχνογνωσίας με επίσης σύγχρονο ιδιόκτητο εξοπλισμό.

 • Υδραυλικά / Αποχετευτικά / Αρδευτικά Έργα »

  Μία από τις κύριες δραστηριότητες της ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. είναι η κατασκευή υδραυλικών έργων. Η Εταιρία έχει μακροχρόνια εμπειρία και υποδομή στην μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως φράγματα, αντλιοστάσια, υδραγωγεία, σήραγγες εκτροπής, τροφοδοτικοί αγωγοί, αποχετεύσεις πάσης φύσεως, βιολογικοί καθαρισμοί, εγκαταστάσεις διύλισης νερού και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, αντιπλημμυρική προστασία ενεργειακών δικτύων, κλπ.

 • Σύνθετα οικοδομικά και Αθλητικά Συγκροτήματα »

  Μια από τις κύριες δραστηριότητες της ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. είναι η κατασκευή οικοδομικών έργων. Η Εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή σύγχρονων οικοδομικών έργων, όπως:

  * Κτίρια γραφείων
  * Εκπαιδευτικά Συγκροτήματα
  * Αθλητικά κέντρα
  * Κτίρια κατοικιών
  * Βιομηχανοστάσια
  * Κτίρια αποθηκευτικών χώρων
  * Βοηθητικά κτίρια

  Επίσης διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επισκευή, αποκατάσταση και αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων.

 • Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος »

 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις »

 • Λιμενικά Έργα και Υποθαλλάσιες Εγκαταστάσεις »

  Ένας από τους κύριους τομείς δραστηριότητας της ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε., με συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών της, είναι η μελέτη και κατασκευή λιμενικών έργων και υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων.

  Η Εταιρία έχει την απαραίτητη οργάνωση για τη μελέτη και κατασκευή μεγάλων θαλάσσιων έργων αλλά και την ικανότητα χρηματοδότησης και διαχείρησης εγκαταστάσεων όπως μαρίνες, ιδιωτικά λιμάνια, αγκυροβόλια και γενικά κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με την αξιοποίηση του μοναδικού πλούτου της Ελλάδας που είναι τα 3.000 νησιά και τα 17.000 χλμ ακτογραμμές.

  Σήμερα η ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. συνεχίζει να επενδύει σε αγορά κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού όπως πλωτοί γερανοί, φορτηγίδες, ρυμουλκά, κλπ. αλλά κυρίως σε προσωπικό με ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να καλύψει το ήδη υφιστάμενο κενό στις λίγες ειδικευμένες εταιρίες του χώρου.