Έργα

Υδραυλικά - Αποχετευτικά - Αρδευτικά

Μία από τις κύριες δραστηριότητες της ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. είναι η κατασκευή υδραυλικών έργων. Η Εταιρία έχει μακροχρόνια εμπειρία και υποδομή στην μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως φράγματα, αντλιοστάσια, υδραγωγεία, σήραγγες εκτροπής, τροφοδοτικοί αγωγοί, αποχετεύσεις πάσης φύσεως, βιολογικοί καθαρισμοί, εγκαταστάσεις διύλισης νερού και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, αντιπλημμυρική προστασία ενεργειακών δικτύων, κλπ.

Για την εκτέλεση τους, διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο και συνεχώς ανανεώνει, καθώς και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, ικανό να ανταποκριθεί στην μελέτη και κατασκευή μεγάλων υδραυλικών έργων μέσα στα πλαίσια της σημερινής τεχνικής πραγματικότητας, με ρεαλισμό και σύγχρονη οικονομοτεχνική αντίληψη.

Σε μια εποχή που η εξοικονόμηση υδατίνων πόρων αποτελεί πλέον όχι μόνο εθνική αλλά παγκόσμια επιταγή των καιρών, η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συνεχούς βελτιώσεως των παρεχομένων υπηρεσιών και των μέσων και μεθόδων εκτέλεσης έργων διαχειρίσεως υδατίνων πόρων και αποχετεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το προς κατασκευή πιλοτικό έργο ανακαίνισης και εξυγίανσης χαλύβδινων αγωγών της ΕΥΔΑΠ με τεχνολογία relining και συγκεκριμένα με τη μέθοδο cement mortar lining με επικάλυψη τσιμέντου.

Με δεδομένη την αλλαγή του κλίματος και την ερημοποίηση εκτεταμένων τμημάτων της ευρύτερης λεκάνης της Μεσογείου, η ορθολογιστική διαχείριση των υδατοπτώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων αποτελεί μελλοντικό πεδίο δραστηριοποίησης της Εταιρίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. έχει ήδη εξασφαλίσει μόνιμες συνεργασίες για συμμετοχή σε έργα αφαλάτωσης υψηλής τεχνολογίας, κυρίως με την μέθοδο της θερμικής κατεργασίας. Η Εταιρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα συγχρηματοδοτούμενα έργα αφαλάτωσης όσο και στις ιδιωτικές επενδύσεις για έργα αφαλάτωσης στα ελληνικά νησιά προς αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.