Έργα

Έργα φυσικού αερίου

Η ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει τα παρακάτω έργα φυσικού αερίου στην Ελλάδα.


170 χλμ. δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης με χαλύβδινο σωλήνα, εκ των οποίων τα 155 χλμ. διαμέτρου Φ24΄΄ και τα 15 χλμ. διαμέτρου Φ10΄΄, στις περιοχές Θεσσαλονίκης και Καβάλας-Σερρών, με όλα τα παράπλευρα  έργα πολιτικού μηχανικού, σταθμούς ξεστροπαγίδων, βανοστάσια και λοιπές παράπλευρες εγκαταστάσεις.


16 χλμ. δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου μέσης πίεσης με χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου Φ4΄΄÷ Φ14΄΄ στο Βόλο, με όλα τα παράπλευρα έργα.


43 χλμ. δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς ΡΕ διαμέτρου Φ20 ÷ Φ160 mm, στον Πειραιά.


86 χλμ. δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου πίεσης 4 Bar, με αγωγούς PE διαμέτρου Φ63 ÷ Φ160 mm στην Αττική (ΑΘΗΝΑ ΙΙΙ), με τεχνικές προδιαγραφές ΔΕΠΑ-SOFREGAS.


120 χλμ. δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς PE διαμέτρου Φ63 ÷ Φ160 mm στους Δήμους Νοτίου Αττικής (Νότια Προάστια) με προδιαγραφές ΔΕΠΑ-SOFREGAS.


15 χλμ. αγωγού φυσικού αερίου μέσης πίεσης με χαλύβδινο αγωγό               Φ4΄΄÷ Φ14΄΄ με προδιαγραφές API 5L και υψηλά standards ΑΝSI/ASME (Δυτικός Β΄) στην Δυτική Αττική.


Συνδέσεις με κεντρικούς αγωγούς διανομής φυσικού αερίου “εν θερμώ” (HOT TAPPING).


Πληθώρα βιομηχανικών συνδέσεων τροφοδοσίας με φυσικό αέριο μέσω των δικτύων μέσης πίεσης.


2 Σταθμούς Ανεφοδιασμού Λεωφορείων OAΣΑ με φυσικό αέριο.