Έργα

Επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση  διατηρητέου κτιρίου ΒΙΛΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

"Επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου ΒΙΛΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ"

Προϋπολογισμός:.........2.054.292,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..2003 - 2004
Κύριος του Έργου:........ΥΠΕΧΩΔΕ

δείτε περισσότερα >>
Επισκευή, συντήρηση διατηρητέου κτιρίου και  διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

"Επισκευή, συντήρηση διατηρητέου κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ"

Προϋπολογισμός:........4.522.693,91 €
Περίοδος Κατασκευής:..1999 - 2003
Κύριος του Έργου:........ΥΠΕΧΩΔΕ

δείτε περισσότερα >>