Έργα

Οικοδομικά - Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Μια από τις κύριες δραστηριότητες της ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. είναι η κατασκευή οικοδομικών έργων. Η Εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή σύγχρονων οικοδομικών έργων, όπως:


  • Κτίρια γραφείων
  • Εκπαιδευτικά Συγκροτήματα
  • Αθλητικά κέντρα
  • Κτίρια κατοικιών
  • Βιομηχανοστάσια
  • Κτίρια αποθηκευτικών χώρων
  • Βοηθητικά κτίρια
Επίσης διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επισκευή, αποκατάσταση και αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων.

Η Εταιρεία έχει αναγνωρισθεί για την ικανότητά της στην κατασκευή σύγχρονων και πολύπλοκων οικοδομικών έργων με υψηλές απαιτήσεις, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κατασκευής. Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή των έργων γίνεται από ένα επιτελείο άριστα εξειδικευμένων και έμπειρων επιστημόνων (μηχανικών και τεχνολόγων). Η επιλογή του συνόλου των υλικών, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, γίνεται με γνώμονα την μέγιστη αξιοπιστία, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια.

Ειδικότερα στον τομέα της επισκευής, αποκατάστασης και αναπαλαίωσης διατηρητέων κτιρίων, η Εταιρεία, συνδυάζοντας παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους κατασκευής, είναι σε θέση να αναλάβει οποιοδήποτε έργο και να αντιμετωπίσει και επιλύσει με απόλυτη επιτυχία οποιοδήποτε κατασκευαστικό πρόβλημα, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στη διάσωση, διαφύλαξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σημαντική επίσης εμπειρία διαθέτει η Εταιρεία και στην κατασκευή έργων πρασίνου, διαμόρφωσης χώρων αναψυχής και εξοπλισμένων πάρκων.

Σε όλα τα οικοδομικά έργα, που αναλαμβάνει η Εταιρεία, περιλαμβάνεται και η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματισμού – αερισμού, πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Για την εκτέλεση των έργων η Εταιρεία διαθέτει σύγχρονο ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο και συνεχώς ανανεώνει, καθώς και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, ικανό να ανταποκριθεί στην μελέτη και κατασκευή μεγάλων οικοδομικών έργων, μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης τεχνολογικής πραγματικότητας, εφαρμόζοντας δημιουργικές λύσεις, νέες μεθόδους, προηγμένη τεχνολογία και σύγχρονες μεθόδους management.

Για την εκτέλεση των εξειδικευμένων έργων θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων και ενισχύσεων, διαθέτει θυγατρική Εταιρεία, την “ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.”, που εκτελεί τα αντίστοιχα έργα ειδικής τεχνογνωσίας με επίσης σύγχρονο ιδιόκτητο εξοπλισμό.