Εταιρία

Η ΕΛΤΕΡ είναι μια μεγάλη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με περίπου τριάντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην κατασκευή Έργων υποδομής για τη χώρα. Η σημερινή ΕΛΤΕΡ έχει προέλθει από τη συγχώνευση των κατασκευαστικών εταιριών ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. και ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων.»